Αν είστε εκπαιδευτικός, ειδικός ή διευθυντής δημοτικού σχολείου και ενδιαφέρεστε για την ενίσχυση της συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών και της κοινότητας των γονέων σας, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις πιλοτικές μας δραστηριότητες! Αυτή τη στιγμή αναζητούμε σχολεία για να συμμετάσχουν στην πιλοτική δοκιμή ενός διαγνωστικού εργαλείου που επικεντρώνεται στη συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών ηλικίας 10-15 ετών. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό – υπάρχουν επιπλέον ευκαιρίες στον ορίζοντα! Εάν ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον συντονιστή του έργου μας στην αντίστοιχη χώρα σας.

Skip to content