W Rumunii odbyło się drugie spotkanie naszego zespołu, podczas którego omówiliśmy wyniki grup fokusowych przeprowadzonych w krajach partnerskich. Głównym celem spotkania było ustalenie kolejnych kroków i działań, które należy podjąć w ramach projektu.

Skip to content