O projekcie

 

„Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów – EQstudents” to 3-letni projekt (2021-2024) realizowany w ramach programu KA2, Edukacja Szkolna, program Erasmus+.

Podstawowym celem projektu EQstudents jest zaprojektowanie, przetestowanie i wdrożenie kompleksowego systemu wspierającego rozwój inteligencji emocjonalnej (EQ) u dzieci w wieku szkolnym, skierowanego w szczególności do uczniów w wieku od 6 do 15 lat. W dłuższej perspektywie projekt EQstudents wniesie znaczący wkład w rozwój inteligentnego emocjonalnie młodego pokolenia.

Projekt bezpośrednio odnosi się do:

Istotnej luki w krajowych systemach edukacyjnych, a mianowicie do braku ustrukturyzowanego programu nauczania ukierunkowanego na rozwój elementów inteligencji emocjonalnej w szkołach podstawowych i średnich. Ta luka staje się widoczna, gdy weźmie się pod uwagę nacisk kładziony na osiągnięcia naukowe i rozpowszechnianie inteligencji poznawczej, jak podkreślił Goleman. Skupiając się na tym kluczowym aspekcie, nasz projekt ma na celu zniwelowanie różnic edukacyjnych i zintegrowanie rozwoju inteligencji emocjonalnej z podstawowym programem nauczania, zapewniając bardziej holistyczne i zrównoważone podejście do rozwoju i dobrego samopoczucia uczniów.

Pilnej potrzeby, aby społeczność edukacyjna, w tym szkoły, nauczyciele i rodzice, współpracowała i zjednoczyła się w wspólnym wysiłku, aby wspierać dzieci i młodzież w ich rozwoju inteligencji emocjonalnej. Wiąże się to z zapewnieniem dedykowanych narzędzi i modeli dostosowanych do unikalnych potrzeb uczniów.

The project takes on a cross-sectoral approach, uniting seven partners from five EU countries (Poland, Italy, Cyprus, Romania, and Greece) with diverse backgrounds. These partners bring expertise in various fields such as neuroscience, game development, therapeutic intervention, and the creation of innovative and creative teaching tools. By forming this alliance of experts and organizations from both within and outside the education sector, we aim to leverage diverse perspectives to design and develop resources specifically tailored for the emotional intelligence development of children and teenagers in both school and home settings.

Grupy docelowe

Dzieci w wieku szkolnym (6-15 lat): Głównym celem projektu jest rozwój inteligencji emocjonalnej dzieci w tym przedziale wiekowym.

Szkoły podstawowe i średnie: W projekcie aktywnie uczestniczą szkoły podstawowe i średnie, aby zapewnić niezbędne narzędzia, zasoby i wsparcie oraz zintegrować rozwój inteligencji emocjonalnej z programem nauczania i stworzyć wspierające środowisko uczenia się.

Rodzice i opiekunowie: Uznając istotną rolę rodziców i opiekunów w rozwoju emocjonalnym dziecka, projekt stara się zaangażować i zapewnić im zasoby, wskazówki i strategie promujące rozwój inteligencji emocjonalnej u dzieci zarówno w domu, jak i we współpracy ze szkołami.

Eksperci i specjaliści: W projekcie współpracujemy z ekspertami i spejcalistami z różnych dziedzin, takich jak neuronauka, psychologia, edukacja i tworzenie gier. Ich wiedza i spostrzeżenia przyczynią się do stworzenia skutecznych narzędzi, modeli i interwencji dla rozwoju inteligencji emocjonalnej.

Skip to content