Despre proiect

 

Dezvoltarea inteligenței emoționale a elevilor – EQstudents este un proiect de 3 ani (2021-2024) care este implementat în cadrul KA2, School Education, programul Erasmus+.

Obiectivul principal al proiectului EQstudents este de a proiecta, testa și implementa un sistem cuprinzător care să faciliteze dezvoltarea inteligenței emoționale (EQ) la copiii de vârstă școlară, vizându-i în special pe cei cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani. Într-o perspectivă pe termen lung, proiectul EQstudents va aduce contribuții semnificative la cultivarea unei generații inteligente din punct de vedere emoțional.

Proiectul se adresează în mod direct:

O lacună notabilă în sistemele educaționale naționale, și anume absența unui curriculum structurat care să vizeze în mod specific dezvoltarea componentelor inteligenței emoționale în școlile primare și în învățământul secundar inferior. Această lacună devine evidentă dacă luăm în considerare accentul pus pe realizările științifice și pe cultivarea inteligenței cognitive, așa cum a subliniat Goleman. Punând accentul pe acest aspect crucial, proiectul nostru își propune să reducă această disparitate educațională și să integreze dezvoltarea inteligenței emoționale în curriculum-ul de bază, asigurând o abordare mai holistică și mai echilibrată a creșterii și bunăstării elevilor.

Nevoia urgentă a comunității educaționale, inclusiv a școlilor, a profesorilor și a părinților, de a colabora și de a se uni într-un efort concertat pentru a sprijini copiii și adolescenții în dezvoltarea inteligenței emoționale. Acest lucru presupune furnizarea de instrumente și modele dedicate, adaptate pentru a răspunde nevoilor unice ale elevilor.

Proiectul își asumă o abordare intersectorială, unind șapte parteneri din cinci țări ale UE (Polonia, Italia, Cipru, România și Grecia) din diverse domenii. Acești parteneri aduc expertiză în diverse domenii, cum ar fi neuroștiința, dezvoltarea de jocuri, intervenția terapeutică și crearea de instrumente de predare inovatoare și creative. Prin formarea acestei alianțe de experți și organizații atât din interiorul, cât și din afara sectorului educațional, ne propunem să valorificăm perspective diverse pentru a proiecta și elabora resurse special concepute pentru dezvoltarea inteligenței emoționale a copiilor și adolescenților, atât în mediul școlar, cât și acasă.

Grupuri țintă

Copii de vârstă școlară (6-15 ani): Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea inteligenței emoționale a copiilor din acest interval de vârstă.

Școlile primare și gimnaziale: Proiectul implică în mod activ școlile primare și secundar-inferioare ca părți direct interesate. Acesta urmează să le ofere instrumentele, resursele și sprijinul necesar pentru a integra dezvoltarea inteligenței emoționale în curriculum și pentru a crea medii de învățare favorabile.

Părinți și îngrijitori: Recunoscând rolul vital al părinților și al îngrijitorilor în dezvoltarea emoțională a unui copil, proiectul urmărește să îi implice și să le ofere resurse, îndrumare și strategii pentru a promova inteligența emoțională la copiii lor atât acasă, cât și la școală.

Experți și profesioniști: Proiectul se străduiește să colaboreze cu experți și profesioniști din diverse domenii, cum ar fi neuroștiința, psihologia, educația și dezvoltarea de jocuri. Expertiza și cunoștințele lor vor contribui la crearea unor instrumente, modele și intervenții eficiente pentru dezvoltarea inteligenței emoționale.

Sari la conținut