Model inteligencji emocjonalnej według Daniela Golemana, opracowany w 1998 roku, obejmuje pięć wymiarów: samoświadomość, samoregulację, umiejętności społeczne, empatię i motywację. W 2002 roku został przeprojektowany do czterech wymiarów: samoświadomości, samokontroli, świadomości społecznej i zarządzania relacjami.

Welcome to EQstudents website!

Skip to content