Niezwykłe, to już nasze trzecie spotkanie. Obecnie aktywnie uczestniczymy w fazie opracowywania treści naszego projektu o inteligencji emocjonalnej. Ten kluczowy etap obejmuje tworzenie i doskonalenie materiałów specjalnie zaprojektowanych do rozwoju inteligencji emocjonalnej w środowisku edukacyjnym.

Czas naprawdę szybko mija!

Skip to content