Międzynarodowe szkolenie w Rzymie!

Właśnie zakończyliśmy intensywny tydzień szkolenia zorganizowanego w Rzymie przez naszego włoskiego partnera. W szkoleniu wzięło udział dwunastu ekspertów z krajów partnerskich. Podczas szkolenia uczestniczyliśmy w inspirujących warsztatach poświęconych rozwojowi...

Ewaluacja Modeli EQ Kids & EQ Teens

Zaprosiliśmy ponad 25 niezależnych ekspertów do przeanalizowania treści planowanego programu skupiającego się na wspieraniu rozwoju inteligencji emocjonalnej u dzieci w wieku 6-10 lat i młodzieży w wieku 11-15 lat, zarówno w środowisku szkolnym, jak i domowym. Każdy...

Czwarte spotkanie partnerów projektu w Rzymie

Kolejne inspirujące spotkanie! Tym razem gościliśmy w Rzymie w organizacji Fondazione Patrizio Paoletti. Była to świetna okazja do omówienia ewaluacji Modeli pracy z uczniem na rzecz rozwoju inteligencji emocjonalnej. Mieliśmy również okazję sprawdzić postępy w...

Historia Serca i Rozumu

Cieszymy się, że możemy ogłosić wydanie pierwszego numeru naszego komiksu o inteligencji emocjonalnej dla najmłodszych czytelników. Ta kompaktowa publikacja stanowi cenny zasób dla dzieci, pomagając im zrozumieć i poruszać się w świecie emocji. Poprzez wciągającą...

Trzecie spotkanie partnerów projektu w Grecji

Niezwykłe, to już nasze trzecie spotkanie. Obecnie aktywnie uczestniczymy w fazie opracowywania treści naszego projektu o inteligencji emocjonalnej. Ten kluczowy etap obejmuje tworzenie i doskonalenie materiałów specjalnie zaprojektowanych do rozwoju inteligencji...

Ułóż nasze puzzle EQ!

Model inteligencji emocjonalnej według Daniela Golemana, opracowany w 1998 roku, obejmuje pięć wymiarów: samoświadomość, samoregulację, umiejętności społeczne, empatię i motywację. W 2002 roku został przeprojektowany do czterech wymiarów: samoświadomości,...

Drugie spotkanie partnerów projektu w Rumunii

W Rumunii odbyło się drugie spotkanie naszego zespołu, podczas którego omówiliśmy wyniki grup fokusowych przeprowadzonych w krajach partnerskich. Głównym celem spotkania było ustalenie kolejnych kroków i działań, które należy podjąć w ramach...

Logo projektu

Z radością prezentujemy logo naszego projektu, które w piękny sposób łączy w sobie symbolikę serca i rozumu. Z wielkim entuzjazmem zapraszamy do przyłączenia się do nas w niezwykłej podróży jaką jest projektowanie “Umysłu, który...

Spotkanie inauguracyjne w Lublinie

Rozpoczynamy podróż z projektem EQstudents! W kwietniu 2022 roku zebraliśmy się w Fundacji OIC Poland w Lublinie na spotkaniu inauguracyjnym. Celem tego spotkania było poznanie członków zespołu projektowego, ustalenie wspólnych oczekiwań oraz omówienie pierwszych...
Skip to content