Zaprosiliśmy ponad 25 niezależnych ekspertów do przeanalizowania treści planowanego programu skupiającego się na wspieraniu rozwoju inteligencji emocjonalnej u dzieci w wieku 6-10 lat i młodzieży w wieku 11-15 lat, zarówno w środowisku szkolnym, jak i domowym. Każdy program obejmuje cztery główne obszary: wytyczne dla nauczycieli na temat włączania działań związanych z inteligencją emocjonalną do standardowych lekcji, scenariusze lekcji dla nauczycieli na temat rozwoju inteligencji emocjonalnej, indywidualne sesje z psychologami szkolnymi oraz serie praktycznych warsztatów dla rodziców. Opinie zebrane od ekspertów pomogą nam udoskonalić proponowane treści i dostosować model do konkretnych potrzeb szkół.

Skip to content