Το πρόγραμμα EQstudents ξεκίνησε το ταξίδι του!

Τον Απρίλιο του 2022, συγκεντρωθήκαμε στο Ίδρυμα OIC της Πολωνίας στο Λούμπλιν για την εναρκτήρια συνάντησή μας. Σκοπός αυτής της συνάντησης ήταν να εξοικειωθούμε μεταξύ μας, να καθορίσουμε τις προσδοκίες του έργου και να καταλήξουμε σε συναίνεση σχετικά με τα αρχικά καθήκοντα που θα αναλάβουμε. Αυτό σηματοδότησε τη συναρπαστική αρχή του συνεργατικού μας ταξιδιού.

Skip to content