Ακολουθούν τα πέντε κύρια αποτελέσματα του προγράμματος Eqstudents:

 Μοντέλο EQ Kids

(μαθητές ηλικίας 6-10 ετών)

Μοντέλο EQ Teens

(μαθητές ηλικίας 11-15 ετών)

Εργαλείο αξιολόγησης EQ

για μαθητές ηλικίας 11-15 ετών

Πόροι EQ

για εκπαιδευτικούς και γονείς

Υβριδικό παιχνίδι

για μαθητές ηλικίας 11-15 ετών

Skip to content