Γνωρίστε τη διεθνή μας ομάδα:

Συντονιστής

Πολωνία

Ίδρυμα OIC Poland

Το Ίδρυμα OIC Poland, που από το 1991 δραστηριοποιείται για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο στη νοτιοανατολική Πολωνία, ανήκει στην κορυφαία ομάδα εκπαιδευτικών οργανισμών στην περιοχή του Λούμπλιν. Ο κύριος στόχος του Ιδρύματος OIC Poland είναι η πρόληψη της ανεργίας και η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της υλοποίησης εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στους κατοίκους της περιοχής.

Ιταλία

Διεθνές Σχολείο Ασίζης – Ίδρυμα Patrizio Paoletti

Το Ίδρυμα Patrizio Paoletti είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και ερευνητικό ινστιτούτο στους τομείς της νευροεπιστήμης, της ψυχολογίας, της παιδαγωγικής και της διδακτικής. Στόχος του είναι η προώθηση της ευημερίας και της ειρήνης μέσω της καινοτομίας της εκπαίδευσης, του πιο ισχυρού μέσου αλλαγής, μέσω της έρευνας.

Κύπρος

C.F.C.D.C. Centre For Competence Development Cyprus

Η COMCY είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός κατάρτισης, έρευνας και ανάπτυξης, που δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης έργων, της κατάρτισης και της εκπαίδευσης.

Ρουμανία

Asociatia de Terapie Familiala si de Cuplu Timisoara

Η ATFCT παρέχει βοήθεια – ψυχολογική, ψυχοθεραπευτική, παιδαγωγική, ιατρική, κοινωνική και εκπαιδευτική – σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, τόσο σε μεμονωμένα άτομα όσο και σε ομάδες, και προσφέρει τεχνογνωσία σε διάφορους τομείς της ψυχολογίας, της παιδαγωγικής, της κοινωνικής εργασίας, της ιατρικής, της ψυχοθεραπείας στη δικαιοσύνη (παραβάτες) και των συμπληρωματικών θεραπειών.

Ελλάδα

Asserted Knowledge Omorrythmos Etaireia

Η AKNOW είναι μια εταιρεία τεχνικής υλοποίησης και εύρεσης προσωπικού που παρέχει υψηλής εξειδίκευσης υπηρεσίες και προσωπικό ΤΠΕ σε οργανισμούς.

Πολωνία

 Δημοτικό σχολείο αριθ. 38

Το Δημοτικό Σχολείο αριθ. 38 που βρίσκεται στο Λούμπλιν έχει 31 τάξεις, ηλικίας 7-15 ετών. Το σχολείο παρέχει ψυχολογική και παιδαγωγική υποστήριξη και στους 671 μαθητές.

Κύπρος

Ελληνική Σχολή OLYMPION

Το OLYMPION ιδρύθηκε το 2003 και έχει πλούσια ιστορία στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε ένα περιβάλλον φροντίδας. Το OLYMPION είναι ένα ιδιωτικό σχολείο που βρίσκεται στη Λευκωσία και παρέχει εξαιρετικές ευκαιρίες μάθησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Skip to content