Κόμικς για παιδιά

Εντός αυτής της συλλογής πόρων, θα ανακαλύψετε το υλικό προώθησης του έργου, συμπεριλαμβανομένων φυλλαδίων και ενημερωτικών δελτίων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ολοκληρωμένες πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με την πρωτοβουλία.

Ενημερωτικό δελτίο

Other promotional materials

Skip to content