Εργαλείο αξιολόγησης EQ 

(μαθητές ηλικίας 11-15 ετών)

Εργαλείο αξιολόγησης της συναισθηματικής νοημοσύνης για μαθητή ηλικίας 11-15 ετών Ένα πολυδιάστατο ψυχομετρικό ηλεκτρονικό εργαλείο θα σχεδιαστεί για τη διάγνωση των 4 διαστάσεων της συναισθηματικής νοημοσύνης μαθητών ηλικίας 11-15 ετών με βάση την έννοια Goleman.

Θα μετρήσει τις ακόλουθες βασικές συνιστώσες της συναισθηματικής νοημοσύνης:

1.

Αυτογνωσία

2.

Αυτοδιαχείριση (ή αυτορρύθμιση)

3.

Κοινωνική αφύπνιση

4.

Διαχείριση σχέσεων

Το εργαλείο θα παράγει αυτόματα ατομική ανατροφοδότηση για το θέμα των 4 διαστάσεων της EQ. Με βάση τα αποτελέσματα της διάγνωσης, η παραγόμενη έκθεση θα περιέχει μια περιγραφή των επιπέδων των διαστάσεων του EQ με συμβουλές για το παιδί (πώς να αναπτύξει τη συναισθηματική νοημοσύνη) και για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς (πώς να βοηθήσουν ένα παιδί στην ανάπτυξη του EQ, τι ακριβώς μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και οι γονείς στο σπίτι για να υποστηρίξουν έναν έφηβο στην ανάπτυξη του EQ).

Το εργαλείο θα συνοδεύεται από ένα εγχειρίδιο”.

Skip to content