Test EQ Teens

(uczniowie w wieku 11-15 lat)

“Narzędzie do oceny inteligencji emocjonalnej uczniów w wieku 11-15 lat”. Wielowymiarowe psychometryczne narzędzie elektroniczne zaprojektowane do diagnozy czterech wymiarów inteligencji emocjonalnej uczniów w wieku 11-15 lat w oparciu o koncepcję Golemana.

Test będzie służył do pomiaru inteligencji emocjonalnej w czterech kluczowych obszarach:

1.

Samoświadomosć

2.

Samokontrola (lub samoregulacja)

3.

Świadomość społeczna

4.

Zarządzanie relacjami

Narzędzie automatycznie wygeneruje indywidualną informację zwrotną na temat czterech obszarów inteligencji emocjonalnej. W oparciu o wyniki diagnozy, wygenerowany raport będzie zawierał opis wyników dla poszczególnych obszarów wraz ze wskazówkami dla dziecka (jak rozwijać inteligencję emocjonalną) oraz dla nauczycieli i rodziców (jak pomóc dziecku w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej, co konkretnie mogą zrobić nauczyciele na lekcjach i rodzice w domu, aby wspierać nastolatka w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej).

Do narzędzia dołączony zostanie Podręcznik.

Skip to content