Μοντέλο EQ Teens

(μαθητές ηλικίας 11-15 ετών)

“Το “Μοντέλο εργασίας με μαθητή ηλικίας 11-15 ετών για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης – EQ Teens” θα καθορίσει διαδικασίες, εργαλεία και κανόνες εργασίας με μαθητές ηλικίας 11-15 ετών, ειδικά αυτούς με δυσκολίες προσαρμογής, για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης (EQ) στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και στο σπίτι με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, καθηγητών, σχολικών παιδαγωγών, ψυχολόγων και γονέων.

Το μοντέλο θα αφορά μαθητές ηλικίας 11- 15 ετών, δηλαδή διαφορετικό στάδιο γνωστικής ανάπτυξης από τα μικρότερα παιδιά, όπου υπάρχουν νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της ΕQ και νέα προβλήματα και ζητήματα που συνδέονται με την ιδιαιτερότητα της περιόδου της εφηβείας. Αυτή η περίοδος της ζωής είναι μια περίοδος κρίσης ταυτότητας και βίωσης της δικής μας συναισθηματικότητας στο πλαίσιο των σχέσεων με τους συνομηλίκους, διαμόρφωσης ταυτότητας και αναζήτησης της δικής μας πορείας – δημιουργίας μιας ιδέας για τον εαυτό μας, επίσης στο πλαίσιο της έκφρασης της δικής μας συναισθηματικότητας.

Τα παιδιά ηλικίας 11-15 ετών βιώνουν την επιταχυνόμενη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη. Οι ανάγκες και η δυναμική των μεγαλύτερων παιδιών είναι διαφορετικές από τις ανάγκες και τη δυναμική των μικρότερων παιδιών.

Το μοντέλο θα παρουσιάσει το ολοκληρωμένο σχήμα για τον τρόπο εργασίας με έναν μαθητή και την υποστήριξή του στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης. Οι αποδέκτες του μοντέλου θα είναι το προσωπικό του σχολείου, δηλαδή οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι σχολικοί παιδαγωγοί, οι ψυχολόγοι, οι γονείς αλλά και ο κοινωνιοθεραπευτής”.

Το αναμενόμενο περιεχόμενο του Μοντέλου:

1.

Περιγραφή του EQ και των συνιστωσών του, η σημασία του EQ στην καθημερινή ζωή ενός εφήβου, συμπεριλαμβανομένης της σημασίας του κατά τη διάρκεια της μετα-πανδημικής κρίσης, η σημασία του EQ για την ανθρώπινη ανάπτυξη και τη λειτουργία στην αγορά εργασίας

2.

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη της ΕQ των εφήβων

3.

Ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών που περιλαμβάνουν οργάνωση, διαδικασία, κανόνες εργασίας με έναν έφηβο για εκπαιδευτικούς που εστιάζουν στην ανάπτυξη της ΕQ, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων, π.χ. φύλλα εργασίας για μεμονωμένες τάξεις-

4.

Ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών/υποδείξεων, κανόνων ατομικής εργασίας με έναν έφηβο για ψυχολόγους, σχολικούς παιδαγωγούς, κοινωνιοθεραπευτές ως άλλους ειδικούς – σχήμα ατομικής εργασίας – πρόγραμμα 2 μηνών που αποτελείται από 16 συναντήσεις ενός επαγγελματία με έναν έφηβο. Επιπλέον θα υπάρχει βιβλίο εργασίας για έναν έφηβο με φύλλα εργασίας/εργασίας, εργασίες αφιερωμένες σε κάθε συνάντηση.

5.

Ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών, κανόνων για την εργασία με μια ομάδα/τάξη και 17 σενάρια μαθημάτων για την ανάπτυξη της EQ μαζί με υλικό για τους μαθητές (εισαγωγικές τάξεις, 3 μαθήματα για κάθε συστατικό της EQ και συνοπτικές τάξεις). Τα σενάρια θα χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικά μαθήματα αλλά και για εξωσχολικές δραστηριότητες.

6.

Υποστήριξη των γονέων – συμβουλές για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με το πώς μπορούν να υποστηρίξουν τους γονείς στην ανάπτυξη της ΕQ των εφήβων. Αυτή η ενότητα του μοντέλου θα περιλαμβάνει επίσης 5 σενάρια συναντήσεων με τους γονείς, σκοπός των οποίων είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων των γονέων στην ανάπτυξη της EQ των παιδιών τους.

Skip to content