Modelul EQ Teens

(elevi cu vârste cuprinse între 11-15 ani)

“Modelul de lucru cu elevi de 11-15 ani pentru dezvoltarea inteligenței emoționale – EQ Teens” va defini procesele, instrumentele și regulile de lucru cu elevii de 11-15 ani, în special pentru cei cu dificultăți de adaptare, pentru dezvoltarea inteligenței emoționale în mediul educațional și acasă, implicând profesori, tutori, pedagogi școlari, psihologi și părinți.

Modelul se va referi la elevii cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani, deci la un stadiu de dezvoltare cognitivă diferit de cel al copiilor mai mici, în cadrul căruia există noi oportunități de dezvoltare a inteligenței emoționale și noi probleme și aspecte legate de specificul perioadei adolescentine. Această perioadă a vieții este o perioadă de criză identitară și de experimentare a propriei emoționalități în contextul relațiilor cu colegii, de formare a unei identități și de căutare a propriului drum – crearea unei concepții despre sine, de asemenea în contextul exprimării propriei emoționalități. Elevii cu vârste cuprinse între 11-15 ani experimentează o dezvoltarea emoțională și socială accelerată. Există nevoi și dinamici diferite în cazul copiilor mai mari față de cei mici.

Modelul va prezenta schema comprehensivă a modului de lucru cu elevi și de a-i sprijini în dezvoltarea inteligenței emoționale.

Destinatarii modelului va fi constituit din personalul școlar, adică profesorii, tutorii, pedagogii școlari, psihologii, psiho- și socioterapeuții ori alți experți care lucrează cu copiii de vârstă școlară, dar și din părinții școlarilor.

Conținutul preconizat al modelului:

1.

Descrierea inteligenței emoționale și a componentelor acesteia, importanța inteligenței emoționale în viața de zi cu zi a unui copil, inclusiv în timpul unei crize pandemice, semnificația inteligenței emoționale pentru dezvoltarea umană și pentru funcționarea pe piața muncii.

2.

Rolul profesorilor în dezvoltarea inteligenței emoționale a elevilor.

3.

Un set de linii directoare pentru cadrele didactice, privind modul de organizare, procesul, regulile de lucru cu un elev în vederea dezvoltării inteligenței emoționale, inclusiv instrumente, tehnici, fișe de lucru pentru muncă individuală.

4.

Un set de îndrumări și reguli pentru psihologi, pedagogi școlari, consilieri, psihoterapeuți și alți experți, în vederea lucrului individual cu un elev – schemă de lucru individual, inclusiv a unui program de 2 luni compus din minim 16 ședințe ale unui profesionist cu un copil. În plus, va exista un caiet de lucru pentru elevi, cu sarcini și fișe de lucru, teme de abordat în cadrul fiecărei ședințe.

5.

Un set de îndrumări și reguli de lucru pentru psihologi, pedagogi școlari, consilieri, psihoterapeuți și alți experți, în vederea lucrului cu un grup/ clasă de elevi, inclusiv a unui program de lucru în grup compus din 17 scenarii de lecții de dezvoltare a inteligenței emoționale, împreună cu materiale pentru elevi (cursuri introductive, 4 lecții pentru fiecare componentă a inteligenței emoționale, cursuri de sinteză). Scenariile pot fi utilizate pentru lecții formale, dar și pentru activități extracurriculare.

6.

Sprijin pentru părinți – sfaturi pentru profesori despre cum să sprijine părinții în dezvoltarea inteligeneței emoționale a adolescenților. Această secțiune a modelului va include, de asemenea, 5 scenarii de întâlniri cu părinții, al căror scop este de a dezvolta competențele părinților legate de dezvoltarea inteligenței emoționale a copiilor lor.

Sari la conținut