Modelul EQ Kids

(elevi cu vârste cuprinse între 6-10 ani) 

“Modelul de lucru cu elevi de 6-10 ani pentru dezvoltarea inteligenței emoționale – EQ Kids” va defini procesele, instrumentele și regulile de lucru cu elevii de 6-10 ani, în special pentru cei cu dificultăți de adaptare, pentru dezvoltarea inteligenței emoționale în mediul educațional și acasă, implicând profesori, tutori, pedagogi școlari, psihologi și părinți.

Modelul va prezenta o schemă comprehensivă a modului de lucru și de sprijinire a elevilor pentru dezvoltarea inteligenței emoționale. Destinatarii modelului va fi constituit din personalul școlar, adică profesorii, tutorii, pedagogii școlari, psihologii, psiho- și socioterapeuții ori alți experți care lucrează cu copiii de vârstă școlară, dar și din părinții școlarilor.

Conținutul preconizat al modelului:

1.

Descrierea inteligenței emoționale și a componentelor acesteia, importanța inteligenței emoționale în viața de zi cu zi a unui copil, inclusiv în timpul unei crize pandemice, semnificația inteligenței emoționale pentru dezvoltarea umană și pentru funcționarea pe piața muncii.

2.

Rolul profesorilor în dezvoltarea inteligenței emoționale a elevilor. Un set de linii directoare pentru cadrele didactice, privind modul de organizare, procesul, regulile de lucru cu un elev în vederea dezvoltării inteligenței emoționale, inclusiv instrumente, tehnici, fișe de lucru pentru muncă individuală.

3.

Un set de îndrumări și reguli pentru psihologi, pedagogi școlari, consilieri, psihoterapeuți și alți experți, în vederea lucrului individual cu un elev – schemă de lucru individual, inclusiv a unui program de 2 luni compus din minim 16 ședințe ale unui profesionist cu un copil. În plus, va exista un caiet de lucru pentru elevi, cu sarcini și fișe de lucru, teme de abordat în cadrul fiecărei ședințe.

4.

Un set de îndrumări și reguli de lucru pentru psihologi, pedagogi școlari, consilieri, psihoterapeuți și alți experți, în vederea lucrului cu un grup/ clasă de elevi, inclusiv a unui program de lucru în grup compus din 17 scenarii de lecții de dezvoltare a inteligenței emoționale, împreună cu materiale pentru elevi (cursuri introductive, 4 lecții pentru fiecare componentă a inteligenței emoționale, cursuri de sinteză). Scenariile pot fi utilizate pentru lecții formale, dar și pentru activități extracurriculare.

5.

Parent support – tips for teachers on how to support parents in children’s EQ development. This section of the model will also include 5 scenarios of meetings with parents, the purpose of which is to develop parents’ competences in the development of their children’s EQ.

Sari la conținut