EQ Kids Model

(uczniowie w wieku 6-10 lat)

“Model pracy z uczniem w wieku 6-10 lat na rzecz rozwoju inteligencji emocjonalnej – EQ Kids” będzie zawierał procesy, narzędzia i zasady pracy z uczniami w wieku 6-10 lat, zwłaszcza tymi z trudnościami adaptacyjnymi, w celu rozwijania inteligencji emocjonalnej w środowisku edukacyjnym i domowym, angażując jednocześnie nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, psychologów i rodziców.

Model ten przedstawi kompleksowy schemat pracy z uczniem i wspierania go w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej. Odbiorcami modelu będą pracownicy szkoły, tj. nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni, psycholodzy, rodzice, ale także socjoterapeuci i inni specjaliści pracujący z dziećmi w wieku szkolnym.

Oczekiwana zawartość Modelu:

1.

Opis inteligencji emocjonalnej i jej obszarów, znaczenie inteligencji emocjonalnej w codziennym życiu dziecka, w tym jej znaczenie w okresie kryzysu pandemicznego, znaczenie inteligencji emocjonalnej dla rozwoju człowieka i funkcjonowania na rynku pracy.

2.

Rola nauczycieli w rozwoju inteligencji emocjonalnej uczniów. Zestaw wskazówek dla nauczycieli, w tym organizacja, proces, zasady pracy z uczniem, ukierunkowanych na rozwój inteligencji emocjonalnej, narzędzia np. karty pracy dla poszczególnych klas (zeszyt ćwiczeń dla dziecka).

3.

Zestaw wytycznych/wskazówek, zasad pracy indywidualnej z uczniem dla psychologów, pedagogów szkolnych, socjoterapeutów i innych specjalistów – schemat pracy indywidualnej – 2-miesięczny program składający się z min. 16 spotkań specjalisty z dzieckiem. Dodatkowo powstanie zeszyt ćwiczeń dla dziecka z zadaniami/arkuszami pracy, aktywnościami dedykowanymi na każde spotkanie.

4.

Zestaw wytycznych, zasad pracy z grupą/klasą oraz 17 scenariuszy lekcji rozwijających inteligencję emocjonalną wraz z materiałami dla uczniów (zajęcia wprowadzające, 3 lekcje dla każdego obszaru EQ oraz zajęcia podsumowujące). Scenariusze będą wykorzystywane na lekcjach wychowawczych, ale także na zajęciach pozalekcyjnych.

5.

Wsparcie rodziców – wskazówki dla nauczycieli, jak wspierać rodziców w rozwoju dzieci. W tej części modelu uwzględnionych zostanie także 5 scenariuszy spotkań z rodzicami, których celem jest rozwój kompetencji rodziców w zakresie rozwoju EQ ich dzieci.

Skip to content