Μοντέλο EQ Kids

(Μαθητές ηλικίας 6-10 ετών)

Το Μοντέλο εργασίας με ένα μαθητή ηλικίας 6-10 ετών για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης – EQ Kids” θα καθορίσει τις διαδικασίες, τα εργαλεία και τους κανόνες εργασίας με μαθητές ηλικίας 6-10 ετών, ειδικά αυτούς με δυσκολίες προσαρμογής, για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και στο σπίτι με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, δασκάλων, σχολικών παιδαγωγών, ψυχολόγων και γονέων.

Το μοντέλο θα παρουσιάσει το ολοκληρωμένο σχήμα για τον τρόπο εργασίας με έναν μαθητή και την υποστήριξή του στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης. Οι αποδέκτες του μοντέλου θα είναι το προσωπικό του σχολείου, δηλαδή οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι σχολικοί παιδαγωγοί, οι ψυχολόγοι, οι γονείς αλλά και ο κοινωνιοθεραπευτής και άλλοι ειδικοί που εργάζονται με παιδιά σχολικής ηλικίας”.

Το αναμενόμενο περιεχόμενο του Μοντέλου:

1.

Περιγραφή της συναισθηματικής νοημοσύνης και των συνιστωσών της, η σημασία της EQ στην καθημερινή ζωή ενός παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της σημασίας της κατά τη διάρκεια μιας πανδημικής κρίσης, η σημασία της EQ για την ανθρώπινη ανάπτυξη και τη λειτουργία στην αγορά εργασίας.

2.

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών. Ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης, της διαδικασίας, των κανόνων εργασίας με έναν μαθητή για τους εκπαιδευτικούς που εστιάζουν στην ανάπτυξη της ΕQ, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων, π.χ. φύλλα εργασίας για μεμονωμένες τάξεις (ένα βιβλίο εργασίας για ένα παιδί)

3.

Ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών/υποδείξεων, κανόνων ατομικής εργασίας με ένα μαθητή για ψυχολόγους, σχολικούς παιδαγωγούς, κοινωνιοθεραπευτές ως άλλους ειδικούς – σχήμα ατομικής εργασίας – πρόγραμμα 2 μηνών που αποτελείται από τουλάχιστον 16 συναντήσεις ενός επαγγελματία με ένα παιδί. Επιπλέον θα υπάρχει βιβλίο εργασίας για ένα παιδί με φύλλα εργασίας/εργασίας, εργασίες αφιερωμένες σε κάθε συνάντηση.

4.

Ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών, κανόνων για την εργασία με μια ομάδα/τάξη και 17 σενάρια μαθημάτων για την ανάπτυξη της EQ μαζί με υλικό για τους μαθητές (εισαγωγικές τάξεις, 3 μαθήματα για κάθε συστατικό της EQ και συνοπτικές τάξεις). Τα σενάρια θα χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικά μαθήματα αλλά και για εξωσχολικές δραστηριότητες.

5.

Parent support – tips for teachers on how to support parents in children’s EQ development. This section of the model will also include 5 scenarios of meetings with parents, the purpose of which is to develop parents’ competences in the development of their children’s EQ.

Skip to content