EQ Teens Model

(uczniowie w wieku 11-15 lat)

“Model pracy z uczniem w wieku 11-15 lat na rzecz rozwoju inteligencji emocjonalnej – EQ Kids” będzie zawierał procesy, narzędzia i zasady pracy z uczniami w wieku 11-15 lat, zwłaszcza tymi z trudnościami adaptacyjnymi, w celu rozwijania inteligencji emocjonalnej w środowisku edukacyjnym i domowym, angażując jednocześnie nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, psychologów i rodziców.

Model będzie dotyczył uczniów w wieku 11-15 lat, będących na innym etapie rozwoju poznawczego niż młodsze dzieci. Na tym etapie pojawiają się nowe możliwości rozwoju inteligencji emocjonalnej oraz nowe problemy i kwestie związane ze specyfiką okresu dojrzewania. Ten okres życia to czas kryzysu tożsamości i doświadczania własnej emocjonalności w kontekście relacji z rówieśnikami, kształtowania osobowości i poszukiwania własnej drogi – tworzenia pomysłu na siebie, także w kontekście wyrażania swojej emocjonalności. Dzieci w wieku 11-15 lat doświadczają przyspieszonego rozwoju emocjonalnego i społecznego. Starsze dzieci mają inne potrzeby i dynamikę niż dzieci młodsze.

Model przedstawi kompleksowy schemat pracy z uczniem i wspierania go w rozwoju inteligencji emocjonalnej.

Odbiorcami modelu będą pracownicy szkoły, tj. nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni, psycholodzy, rodzice, ale także socjoterapeuci.

Planowana zawartość Modelu:

1.

Opis inteligencji emocjonalnej i jej komponentów, znaczenie inteligencji emocjonalnej w codziennym życiu nastolatka, w tym jej znaczenie w okresie kryzysu popandemicznego, znaczenie inteligencji emocjonalnej dla rozwoju człowieka i funkcjonowania na rynku pracy.

2.

Rola nauczycieli w rozwoju inteligencji emocjonalnej nastolatków.

3.

Zestaw wytycznych dla nauczyciela obejmujących organizację, proces, zasady pracy z nastolatkiem, ukierunkowanych na rozwój inteligencji emocjonalnej, w tym narzędzia, tj. karty pracy dla poszczególnych klas.

4.

Zestaw wytycznych/wskazówek, zasad pracy indywidualnej z nastolatkiem dla psychologów, pedagogów szkolnych, socjoterapeutów i innych specjalistów – schemat pracy indywidualnej – 2-miesięczny program składający się z 16 spotkań specjalisty z nastolatkiem. Dodatkowo dostępny będzie zeszyt ćwiczeń dla nastolatka z zadaniami/arkuszami pracy, zadaniami dedykowanymi każdemu spotkaniu.

5.

Zestaw wytycznych, zasad pracy z grupą/klasą oraz 17 scenariuszy lekcji z zakresu rozwoju inteligencji emocjonalnej wraz z materiałami dla uczniów (zajęcia wprowadzające, 3 lekcje dla każdego obszaru inteligencji emocjonalnej oraz zajęcia podsumowujące). Scenariusze będą wykorzystywane na lekcjach wychowawczych, ale także na zajęciach pozalekcyjnych.

6.

Wsparcie rodziców – wskazówki dla nauczycieli, jak wspierać rodziców w rozwoju inteligencji emocjonalnej nastolatków. W tej części modelu znajdzie się również 5 scenariuszy spotkań z rodzicami, których celem jest rozwijanie kompetencji rodziców w zakresie rozwoju inteligencji emocjonalnej ich dzieci.

Skip to content