Υλικό EQ

για γονείς και εκπαιδευτικούς

Η εκπαιδευτική εργαλειοθήκη “Συναισθηματική νοημοσύνη: θα είναι διαθέσιμη με τη μορφή ασύγχρονης διαδικτυακής κατάρτισης για τη νοητική νοημοσύνη, σε μορφή πολυμέσων (συμπεριλαμβανομένων βίντεο, ασκήσεων, πρακτικών εργασιών, podcasts, ζωντανών σύντομων διαδικτυακών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς και γονείς με θέμα (μαγνητοσκοπημένα) ΟΕR, κ.ά.) που διατίθενται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

Η πλατφόρμα θα χωρίζεται σε δύο μέρη/τμήματα

Για εκπαιδευτικούς/ παιδαγωγούς/ ψυχολόγους

Υποδειγματικό περιεχόμενο:

 • Τι είναι το EQ;
 • Η σημασία του EQ στην ανθρώπινη ζωή
 • Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη της EQ στα παιδιά
 • Συναισθηματικά ευφυής δάσκαλος
 • Να αναγνωρίζει, να κατονομάζει και να εκφράζει τα συναισθήματα
 • Η δύναμη των συναισθημάτων ως ενέργεια για δράση
 • Πώς να βοηθήσετε το παιδί σας να αντιμετωπίσει τα δύσκολα συναισθήματα;
 • Πώς να εργαστείτε ατομικά με ένα παιδί για την ανάπτυξη της EQ;
 • Πώς να εργαστείτε με μια ομάδα ανάπτυξης της ΙΕ;

  Για γονείς

  Υποδειγματικό περιεχόμενο:

  • Πώς να μιλήσετε σε ένα παιδί για τα συναισθήματα;
  • Πώς να αντιδράσετε στα έντονα συναισθήματα ενός παιδιού;
  • Πώς να διδάξετε ένα παιδί να αναγνωρίζει, να ονομάζει και να εκφράζει συναισθήματα;
  • Ασκήσεις στο σπίτι για την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης
  • Πώς να διδάξετε σε ένα παιδί να αναγνωρίζει τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων;

  Οι εκπαιδεύσεις θα είναι δωρεάν, εύκολα προσβάσιμες και διαθέσιμες για το κοινό.

  Skip to content