Pakiet szkoleniowy EQstudents

dla nauczycieli i rodziców

Pakiet szkoleniowy “Inteligencja emocjonalna: Co mogą zrobić nauczyciele i rodzice – szkolenia i rozwój zawodowy” dla nauczycieli i rodziców będzie dostępny w formie asynchronicznego szkolenia online na temat inteligencji emocjonalnej, w formie multimedialnej (w tym materiały wideo, ćwiczenia, zadania praktyczne, podcasty, krótkie webinaria na żywo dla nauczycieli i rodziców (nagrania) OER itp.) dostępnego za pośrednictwem platformy internetowej.

Platforma zostanie podzielona na dwie części/sekcje

Dla nauczycieli/pedagogów/

psychologów

Przykładowa zawartość:

 • Czym jest inteligencja emocjonalna?
 • Znaczenie inteligencji emocjonalnej w życiu człowieka
 • Rola nauczycieli w rozwoju inteligencji emocjonalnej u dzieci
 • Nauczyciel inteligentny emocjonalnie
 • Identyfikowanie, nazywanie i wyrażanie emocji
 • Siła emocji jako energia do działania
 • Jak pomóc dziecku radzić sobie z trudnymi emocjami?
 • Jak pracować indywidualnie z dzieckiem nad rozwojem inteligencji emocjonalnej?
 • Jak pracować z grupą rozwijającą inteligencję emocjonalną?

Dla rodziców

Przykładowa zawartość:

 • Jak rozmawiać z dzieckiem o emocjach?
 • Jak reagować na silne emocje dziecka?
 • Jak nauczyć dziecko rozpoznawać, nazywać i wyrażać emocje?
 • Ćwiczenia w domu rozwijające empatię
 • Jak nauczyć dziecko rozpoznawać emocje innych ludzi?

Szkolenia będą bezpłatne i ogólnodostępne.

Skip to content