Μόλις ολοκληρώσαμε μια εντατική εβδομάδα κατάρτισης που φιλοξενήθηκε από τον Ιταλό εταίρο μας στη Ρώμη. Στην εκπαίδευση συμμετείχαν δώδεκα εμπειρογνώμονες από τους εταίρους μας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ασχοληθήκαμε με εμπνευσμένα εργαστήρια που επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης σε παιδιά σχολικής ηλικίας, αντλώντας έμπνευση από δύο διαφορετικά μοντέλα EQ. Επιπλέον, αλληλεπιδράσαμε με ένα υβριδικό παιχνίδι σχεδιασμένο για νέους και ένα διαδικτυακό διαγνωστικό εργαλείο για την αξιολόγηση της συναισθηματικής νοημοσύνης σε νέους. Τώρα, νιώθοντας εξαντλημένοι αλλά και εμπνευσμένοι, επιστρέψαμε στις αντίστοιχες χώρες μας, έτοιμοι να ξεκινήσουμε πιλοτικές δραστηριότητες με τοπικά σχολεία!

Skip to content