Gra hybrydowa

dla uczniów w wieku 11-15 lat 

Gra hybrydowa będzie miała na celu rozwijanie i wzmacnianie czterech kluczowych wymiarów inteligencji emocjonalnej w relacjach społecznych, tj. samoświadomości, samokontroli, świadomości społecznej oraz zarządzania relacjami.

Gra będzie skierowana do nastolatków w wieku 11-15 lat, którzy krok po kroku, zgodnie z przygotowaną fabułą, będą uczyć się, jak dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia, skutecznie komunikować się, współodczuwać, pokonywać wyzwania i właściwie rozwiązywać konflikty. Umiejętności te są niezbędne do budowania udanych relacji interpersonalnych i zapewnienia sukcesów zawodowych w dorosłym życiu.

Gra hybrydowa oznacza, że część rozgrywki odbywać się będzie w środowisku wirtualnym (grupy on-line za pośrednictwem laptopów, tabletów), a część w formie gry terenowej z materiałami drukowanymi (np. mapy, zadania) moderowanej przez nauczyciela. Nastolatkowie będą grać razem w środowisku wirtualnym, a częściowo w świecie offline, wykonując określone zadania rozwijające inteligencję emocjonalną.

Do gry dołączony będzie podręcznik dla moderatora, karty i mapy zgodnie z zadaniami zawartymi w grze.

Skip to content