Υβριδικό
Παιχνίδι

για μαθητές ηλικίας 11-15 ετών

Το υβριδικό παιχνίδι θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη και την καλλιέργεια 4 βασικών διαστάσεων του EQ στις κοινωνικές σχέσεις, δηλαδή της αυτογνωσίας, της αυτορρύθμισης, της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και της διαχείρισης σχέσεων. Το παιχνίδι θα απευθύνεται σε εφήβους ηλικίας 11-15 ετών, οι οποίοι θα παίρνουν βήμα προς βήμα στο παιχνίδι σύμφωνα με την ιστορία που έχει αναπτυχθεί για να μάθουν πώς να προσαρμόζονται στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον, να επικοινωνούν αποτελεσματικά, να ενσυναισθάνονται με τους άλλους, να ξεπερνούν τις προκλήσεις ή να εκτονώνουν σωστά τις συγκρούσεις. Αυτές οι ικανότητες είναι απαραίτητες για την οικοδόμηση επιτυχημένων διαπροσωπικών σχέσεων και την εξασφάλιση επαγγελματικών επιτυχιών ως ενήλικας. Το υβριδικό παιχνίδι σημαίνει ότι ένα μέρος του παιχνιδιού θα λάβει χώρα σε εικονικό περιβάλλον (on-line ομάδες μέσω φορητών υπολογιστών, tablets) και ένα μέρος του παιχνιδιού θα έχει τη μορφή υπαίθριου παιχνιδιού με έντυπο υλικό (π.χ. χάρτες, εργασίες) που θα συντονίζει ένας εκπαιδευτικός. Οι έφηβοι θα παίξουν μαζί σε εικονικό περιβάλλον και εν μέρει στο πεδίο, εκτελώντας συγκεκριμένες εργασίες για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης. Το παιχνίδι θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο του συντονιστή, κάρτες, χάρτες σύμφωνα με τις εργασίες που περιλαμβάνονται στο παιχνίδι”.

Skip to content