Το αρχικό μοντέλο συναισθηματικής νοημοσύνης του Goleman, που αναπτύχθηκε το 1998, περιέγραφε πέντε τομείς: αυτογνωσία, αυτορρύθμιση, κοινωνικές δεξιότητες, ενσυναίσθηση και κίνητρα. Το 2002, επανασχεδιάστηκε και αποτελείται από τέσσερις συνιστώσες. Σύμφωνα με τον Goleman, η ΕQ είναι ένα σύνολο δεξιοτήτων και ικανοτήτων που εστιάζουν σε τέσσερις ικανότητες: αυτογνωσία, αυτοδιαχείριση, κοινωνική επίγνωση και διαχείριση σχέσεων.

Welcome to EQstudents website!

Skip to content