Είναι απίστευτο, είναι ήδη η τρίτη μας συνάντηση. Επί του παρόντος, ασχολούμαστε ενεργά με τη φάση ανάπτυξης του περιεχομένου του έργου μας, εστιάζοντας στην καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης στα σχολεία. Αυτό το κομβικό στάδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία και την τελειοποίηση υλικού ειδικά σχεδιασμένου για την ενίσχυση της συναισθηματικής νοημοσύνης σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Ο χρόνος πραγματικά περνάει γρήγορα!

Skip to content