Προσκαλέσαμε πάνω από 25 εξωτερικούς εμπειρογνώμονες να εξετάσουν το περιεχόμενο του σχεδιαζόμενου προγράμματος που επικεντρώνεται στην προώθηση της ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης σε παιδιά ηλικίας 6-10 ετών και νέους ηλικίας 11-15 ετών, τόσο στο σχολικό όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον. Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα κύρια στοιχεία: καθοδήγηση για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την ενσωμάτωση δραστηριοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης στις συνήθεις τάξεις, σενάρια μαθημάτων για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης, ατομικές συνεδρίες με σχολικούς ψυχολόγους και μια σειρά πρακτικών εργαστηρίων για τους γονείς. Οι γνώσεις που θα συγκεντρωθούν μέσω της ανατροφοδότησης θα μας καθοδηγήσουν στην τελειοποίηση του προτεινόμενου περιεχομένου και στην ευθυγράμμιση του μοντέλου με τις συγκεκριμένες ανάγκες των σχολείων.

Skip to content